Konzultace

 Je to mnohem snazší než si myslíte :))

Pomůže, když Vám řeknu, jak to probíhá ... ?

 • Sejdeme se a odložíme růžové brýle

 • Budeme si povídat a hledat odpovědi na otázky

 • Najdeme a pojmenujeme podstatu situace

 • Zjistíme Vaše použitelné zdroje 

 • Doplníme o mé možnosti

 • Najdeme řešení, které Vám bude sedět

 • Rozhodnete se o dalším kroku ...
   

Jakou formu si můžete vybrat ... ?

Basic

Získáte...

 • Nový vhled do situace

 • Nové možnosti výjezdu z kruhového objezdu

 • Zpracování stressu a zapojení logiky

 • Podporu v dalším kroku

Hodinová sazba 2 401,- Kč

Prosperity

Získáte...

 • Audit a nový vhled do situace

 • Prověříme hrozby a klíčové zdroje

 • Zvážíme možnosti

 • Vypracujeme základ možné strategie

 • Vytvoříme akční plán dalších kroků

 • On line podporu na další týden 

 • Zapojení mých ověřených zdrojů

 • Klid ... :)))

Konzultační jednotka /  7 791,- Kč

                       Víte, co nám pomáhá dávat věci do pořádku ?
     

Za Vás? Vaše otevřenost a ochota řešit situaci. 

 

A za mě ?   

 • Způsob jakým naslouchám... nesoudím Vás a hledám cestu vpřed

 • Jsem Vaší druhou hlavou... mám nový úhel pohledu a vnáším do situace novou, tvořivou dimenzi

 • Moje vzdělání a praktická odbornost... Vám přináší nové možnosti

 • Jsem pro Vás zrcadlem... mám pro Vás otázky u kterých se zastavíte a rádi najdete odpovědi

 • Moje životní zkušenosti... jsou zdrojem jistoty pro Váše rozhodování

 • Podpora... řešíme podstatu a dáváme společně věci do pohybu.

 • Morální závazek... Jsem spoluodpovědný za Vaše výsledky

karel@genyprozivot.cz

+420 775 611 160

© 2014 Karel Pavlatovský, Made for Friends, všechna práva vyhrazena